Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Odwiedziło nas: 2675 osób.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

                         CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

                               „NADZIEJA” w Szamotułach

 

        Szamotulskie Centrum Integracji Społecznej działa od 2006 roku, powołane pierwotnie jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta i Gminy.
       Znowelizowana w roku 2009 ustawa o finansach publicznych zakazała jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenia po dniu 31 grudnia 2010 roku działalności gospodarczej, co spowodowało konieczność ogłoszenie konkursu na dalsze prowadzenie tej bardzo przydatnej placówki. Do konkursu z pomyślnym skutkiem przystąpiła Fundacja Niemiecko – Polska „Nadzieja” i związku z tym od 1 stycznia 2010 roku placówka przybrała nazwę Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” w Szamotułach. 
        CIS „Nadzieja” co 12 miesięcy obejmuje kompleksowymi działaniami grupę ponad 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu ich usamodzielnienia społecznego i trwałego wprowadzenia na rynek pracy. Cele te realizowane są przez reintegrację społeczną i zawodową.
        W ramach reintegracji społecznej odbywają się zajęcia z psychologiem – terapeutą, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym, na które składają się m. in. trening umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym bądź trening skutecznego poszukiwania pracy.
       Organizowane są również alternatywne formy spędzania wolnego czasu – wyjazdy do kina, zwiedzanie muzeum, wyjścia na basen lub siłownię, wycieczki krajoznawcze.
        Reintegracja zawodowa realizowana jest przez nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, zajęcia praktyczne czy zajęcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Centrum bezpłatnie oferuje uczestnikom różne kursy zawodowe: komputerowy, księgowości z obsługą biura, obsługi kas fiskalnych, opiekunki osoby zależnej, operatora wózków jezdniowych, prawa jazdy kat. B, języka obcego i wiele innych.
         Uczestniczy Centrum wykonują ponadto szereg prac zleconych na rzecz gminy, firm i osób prywatnych. Odbywają się również praktyki zawodowe u przyszłych pracodawców.

UCZESNIKIEM CIS MOŻESZ ZOSTAĆ JEŚLI:


I. JESTEŚ OSOBĄ:


a) długotrwale bezrobotną w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; tzn. jesteś zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy przez minimum 12 miesięcy w przeciągu 2 ostatnich lat;
b) niepełnosprawną – stopień lekki lub umiarkowany;
c) bezdomną, realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
d) zwalnianą z zakładów karnych;
e) uzależnioną od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
f) uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
g) lub też uchodźcą, realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

II. NIE POBIERASZ:

 

a) zasiłku dla bezrobotnych;
b) zasiłku przedemerytalnego;
c) świadczenia przedemerytalnego;
d) renty strukturalnej;
e) renty z tytułu niezdolności do pracy;
f) emerytury.

UCZESTNIKIEM CIS WARTO ZOSTAĆ, PONIEWAŻ BEZPŁATNIE OTRZYMASZ:


1. nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
2. jeden posiłek dziennie;
3. ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych;
4. świadczenie integracyjne w wysokości pełnego zasiłku dla bezrobotnych;
5. bilet miesięczny na dojazdy do CIS;
6. fachową pomoc ze strony psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego;
7. pomoc w poszukiwaniu pracy po zakończeniu uczestnictwa w CIS.

UCZESTNICTWO W CIS TO:


a) szansa powrotu lub wejścia na rynek pracy;
b) możliwość kontaktu z osobami, które cierpią z powodu braku pracy tak samo jak Ty i potrafią Cię zrozumieć;
c) szansa na wyjście z domu i wyrwanie się z bierności zawodowej;
d) możliwość zdobycia praktyki zawodowej.

Okres uczestnictwa w zajęciach może trwać do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w szczególne uzasadnionych sytuacjach)

CIS I CO DALEJ:

 

Uczestnictwo w CIS stwarza realne szanse na:
a) zatrudnienie na otwartym rynku pracy;
b) dalszą współpracę z CIS I Fundacją poprzez zatrudnienie w Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja”


JEŻELI ZAINTERESOWAŁY CIĘ TE INFORMACJE, TO SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM FUNDACJI „NADZIEJA” W SZAMOTUŁACH, UL. 3 MAJA 12, TEL 2922056 LUB Z OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZAMOTUŁACH, PLAC SIENKIEWICZA 20


 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »