Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Odwiedziło nas: 2675 osób.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

Archiwum komunikatów

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
Piątek, 9 września 2016
Komunikat nr 63
Uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej „Orbita” z Szamotuł wzięli udział w wymianie międzynarodowej w Hanowerze. Młodzież z Polski, Rosji i Niemiec spotkała się w „Domu Przyjaciół Przyrody”. Była to druga edycja wymiany, a organizatorem wyjazdu była Fundacja Niemiecko-Polska ‘Nadzieja” przy finansowym wsparciu Powiatu Szamotulskiego oraz Polsko - Niemeckiej Współpracy Młodzieży. Podczas turnusu trwającego dwa tygodnie, młodzież zwiedziła miasto, a także skorzystała z wielu atrakcji takich jak: park linowy, pływalnia czy safari.

Środa, 24 sierpnia 2016
Komunikat nr 62
Spółdzielnia Socjalna Nadzieja, działając od 1 maja 2103 roku, dała pracę i pozwoliła osiągać legalne dochody kilkudziesięciu osobom zagrożonym przedtem wykluczeniem społecznym. W roku 2015 członkowie Rady i Zarządu Fundacji Niemiecko – Polskiej Nadzieja postanowili stopniowo wygaszać działalność tej zasłużonej organizacji i powołali do życia nową fundację – Fundację Nadzieja w Szamotułach. W początkowym okresie istnienia nowy podmiot zarejestrowany był w KRS jako zwyczajna fundacja ale w roku 2016 nowa Nadzieja uzyskała poprzez sąd status przedsiębiorstwa i może prowadzić działalność gospodarczą. W takim stanie rzeczy utrzymywanie dwóch pomiotów gospodarczych (spółdzielni i fundacji) stało się niezasadne. Tak więc, jeśli sprawy proceduralne potoczą się sprawnie, to od roku 2017 w szamotulskim Domu Chłopa funkcjonować będą tylko dwa podmioty noszące nazwę „Nadzieja” – Fundacja oraz Centrum Integracji Społecznej.

Czwartek, 11 lipca 2013
Komunikat nr 61

Pełnym sukcesem zakończyły się starania związane z powołaniem do życia pierwszej w Szamotułach spółdzielni socjalnej. Założyciele, czyli Fundacja Niemiecko – Polska Nadzieja oraz Miasto i Gmina Szamotuły, spełnili wszystkie wymagane przez polskie prawo formalności wskutek czego Sąd Gospodarczy wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnię Socjalną Nadzieja, nadając jej numer 0000454324.

   Oficjalnie nowo powstała spółdzielnia rozpoczęła działalność 1 maja 2013 roku, co jest datą bardzo znamienną, ponieważ dokładnie przed dwudziestoma laty – 1 maja 1993 roku – powołana została do życia jej założycielka, Fundacja Niemiecko – Polska Nadzieja.

   O celach jakie stawią przed sobą spółdzielnia oraz komu i czemu ma służyć pisaliśmy w poprzednim artykule więc nie będziemy powtarzać. Pierwsze tygodnie jej działania rozwiały wszelkie wątpliwości co do trafności i sensowności tej inicjatywy. Liczba osób chętnych do zatrudnienia socjalnego, a z drugiej strony liczba zamówień i zleceń na prace, które spółdzielnia może wykonywać rośnie z dnia na dzień.  Powstała pilna potrzeba poszerzenia bazy lokalowej oraz zakupu nowego sprzętu, by móc sprostać nowym zadaniom. Wiadomo już teraz, że lokale i urządzenia użyczane obecnie spółdzielni przez Fundację, to zdecydowanie za mało. Sytuację poprawić ma przejęcie przez Spółdzielnię Nadzieja opuszczonych pomieszczeń garażowo – warsztatowych użytkowanych niegdyś przez ZGK, położonych za parkingiem przy Domu Handlowym.

   Udany start napawa optymizmem. Perspektywy, jakie otwierają się przed spółdzielnią są naprawdę szerokie. Zyska na tym gmina i inni zleceniodawcy, bo mogą korzystać z usług solidnego i niedrogiego wykonawcy. Zyska też wielu zagrożonych wykluczeniem, bo będą mogli legalnie pracować, zarabiać i samodzielnie utrzymywać siebie oraz swoje domy i rodziny.


Czwartek, 11 lipca 2013
Komunikat nr 60

   Zgodnie z wymaganiami prawa spółdzielczego oraz ustawą o spółdzielniach socjalnych powołano władze Spółdzielni Socjalnej Nadzieja w Szamotułach, czyli Zebranie Walne oraz Zarząd. Spółdzielnia Nadzieja ma dwóch założycieli i zgodnie z treścią uchwał założycielskich w składzie zebrania walnego Miasto i Gminę Szamotuły reprezentuje burmistrz Włodzimierz Kaczmarek, a Fundację Niemiecko – Polską Nadzieja członek zarządu  i dyrektor wykonawczy Maciej Adamski. To dwuosobowe gremium wyłoniło Zarząd Spółdzielni którego członkiem i jednocześnie prezesem został Maciej Adamski.

     Formalnie Spółdzielnia Socjalna Nadzieja w Szamotułach rozpoczęła działalność z dniem 1 maja 2013 r.


Wtorek, 05 lutego 2013
Komunikat nr 58

Po ponad dwóch latach realizacji umowy zawartej z gminą Szamotuły  dotyczącej prowadzenia Centrum Integracji Społecznej Fundacja staje przed nowym, a w zasadzie nowatorskim wyzwaniem. Prowadzenie CIS okazało się – można to już teraz powiedzieć – sukcesem Fundacji. Zyskali wszyscy: Fundacja, bo realizuje swoje statutowe zadania, bezrobotni, bo zdobywają nowe kwalifikacje i otrzymują szanse stałego zatrudnienia oraz Gmina, bo zmniejsza się krąg osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Praktyka pokazuje, że średnio 20 – 30% absolwentów rocznego programu CIS podejmuje stałe zatrudnienie i usamodzielnia się społecznie i zawodowo. Pozostali z reguły wracają do punktu wyjścia. Przyczyny są wielorakie, jedną z nich na pewno są wysokie oczekiwania współczesnego otwartego rynku pracy, którym większość naszych beneficjentów niestety nie jest w stanie sprostać. Stąd właśnie pomysł na założenie spółdzielni socjalnej. Ma ona być, w założeniu pomysłodawców, swoistym pomostem między CIS, a docelowym miejscem pracy.


Założycielami spółdzielni będą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dwie osoby prawne – Fundacja „Nadzieja” oraz Miasto i Gmina Szamotuły. Spółdzielnia zatrudniać będzie przede wszystkim osoby kończące roczny pobyt w CIS, a jej główną specjalnością ma być wykonywanie szerokiej gamy prac porządkowo – remontowych na rzecz gminy lub innych zleceniodawców.


Pierwsze konkretne kroki zostały już poczynione. Zarówno Zarząd Fundacji, jaki i Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęły uchwały założycielskie. Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja” ma zostać zrejestrowana w KRS z dniem 1 maja bieżącego roku, a swoją praktyczną działalność, czyli m.in. zatrudniać co najmniej 5 osób uruchomić najpóźniej do końca października.


Poniedziałek, 3 stycznia 2011
Komunikat nr 57

Znowelizowana w roku 2009 ustawa o finansach publicznych zakazała jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenia po dniu 31 grudnia 2010 roku działalności gospodarczej. Dla Gminy Szamotuły konsekwencją tych zmian stała się konieczność likwidacji założonego w roku 2006 gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej. Mimo to, Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek oraz Radni poprzedniej i obecnej kadencji uznali, że rozpoczęte działania w ramach integracji i reintegracji zawodowej muszą być kontynuowane. 18 października minionego roku Radni podjęli uchwałę o rozpisaniu konkursu otwartego na kontynuację zadań dotychczasowego CIS. Do konkursu przystąpiła Fundacja „Nadzieja”, jej oferta została zaakceptowana i 25 listopada podpisano stosowną umowę. Wynika z niej, że zadanie zostało powierzone Fundacji na 5 lat – od 1.01.2011 r. do 31.12 2015 r., a zakres działalności będzie co najmniej taki sam jaki obowiązywał dla CIS prowadzonego przez Gminę. Nie zmieni się również kadra. Kierownikiem pozostanie pan Hubert Till, a pozostałe zadania merytoryczne i administracyjne wykonywać będą osoby wcześniej zatrudnione przez Gminę.
    Nieco zmieni się nazwa prowadzonej przez Fundacją jednostki. Od 1 stycznia br. jest to Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” w Szamotułach. Biuro CIS „Nadzieja” funkcjonuje nadal w budynku SZOSiR przy ul. Sportowej. Docelowo jednak, najdalej od sierpnia bieżącego roku i biuro , i działalność merytoryczna znajdzie miejsce w siedzibie Fundacji – w Domu Chłopa przy ul. 3 Maja 12.


Poniedziałek, 29 czerwca 2009
Komunikat nr 53
news

W sobotę 6 czerwca 2009 roku w niemieckim Rhauderfehn odbyło się doroczne spotkanie Rady i Zarządu Fundacji Niemiecko-Polskiej "Nadzieja". Szamotulska delegacja  pod przewodnictwem prezesa Edmunda Zawadzkiego przygotowała obszerne sprawozdanie z działań Fundacji w 2008 roku. Zrozumiałe zainteresowanie niemieckich działaczy wywołały przytoczone przez dyrektora Macieja Adamskiego dane o zakończonym w ubiegłym roku programie "Szwajcarski zegarek", jego efektach i ministerialnej nagrodzie "Najlepszej inwestycji w człowieka 2008". Również realizacja autorskiego programu Fundacji pod nazwą "Aktywna wieś" zyskał bardzo wysoką ocenę Rady i Zarządu. Drugą część  całodziennych obrad wypełniła dyskusja o przyszłości organizacji i planowanych w 2009 roku oryginalnych programach społecznych. Niemieccy partnerzy pytali prezesa Zawadzkiego i dyrektora Adamskiego  o szczegóły nowego projektu Fundacji i Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach. Wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych zostanie rozpatrzony jeszcze w pierwszej połowie roku. 


Wtorek, 31 marca 2009
Komunikat nr 50
news

...zakończył się, cieszący się wyjątkowo dużym zainteresowaniem kurs "Drwal - operator piły mechanicznej".

W organizację szkolenia zaangażowały się: Nadleśnictwa Oborniki i Pniewy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Egzamin wypadł wspaniale - z dwudziestu kursantów uprawnienia zdobyło...dwudziestu. Jak twierdzą przedstawiciele okolicznych Nadleśnictw, absolwenci szkolenia kłopotów z pracą raczej mieć nie będą. Potwierdza to sołtys Otorowa Julian Ratajczyk - "Taki kurs to na wsi skarb, można pracować i w lesie i w obejściu. Przyda się także strażakom z OSP". 

Na uroczystości wręczenia certyfikatów zawodowych w Otorowie pojawili się również samorządowcy: w-ce starosta Józef Kwaśniewicz i zastępca burmistrza Jaromir Zieliński. Prezes Fundacji "Nadzieja" Edmund Zawadzki (na zdj z prawej) podkreślił, że zakończony właśnie program "Aktywna wieś" to dopiero pierwsza edycja akcji a zdobyte doświadczenie organizacyjne z pewnością zaprocentuje przy kolejnych. "A jakie będą kursy?" pytali zainteresowani mieszkańcy Otorowa.


Wtorek, 31 marca 2009
Komunikat nr 49
news

W sobotnie (28 marca) przedpołudnie w świetlicy w Śmiłowie odbyło się uroczyste zakończenie szkoleń skierowanych głównie do pań.

"Opiekun osoby niepełnosprawnej" to z pewnością jeden z najtrudniejszych kursów organizowanych przez Fundację "Nadzieja" w ramach programu "Aktywna wieś". Tym bardziej wielkie brawa należą się paniom, które opanowały niełatwy przecież materiał szkoleniowy i otrzymały stosowne certyfikaty. "Ten kurs nie jest łatwy i wymaga ogromnej pracy" - potwierdza Jolanta Kozieńska  z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Pracy Socjalnej - "przecież trzeba poznać elementy wielu dziedzin z podranicza medycyny i psychologii a nie jest to proste". Sołtys Śmiłowa Jerzy Just i dyrektor Maciej Adamski już zastanawiali się nad kolejnymi kursami: "Oczywiście dla pań..."


Poniedziałek, 30 marca 2009
Komunikat nr 46
news

Końca dobiegły również zajęcia w Baborówku. Dziesięcioosobowa grupa kursantów przez 4 miesiące uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych przygotowujących do egzaminu (kwiecień2009) państwowego prawa jazdy kat.C.

Bardzo pozytywnie o swoich uczniach wypowiadał się wykładowca Stanisław Renn : " To była bardzo zaangażowana, pilna grupa. Dlatego trudno się dziwić, że wszyscy pozytywnie zaliczyli egzamin wewnętrzny. Przed nimi najważniejsza próba w Poznaniu. Nie będzie łatwa ale myślę, że sobie poradzą."

Sołtys Baborówka Jerzy Najderek bardzo liczy na kontynuację programu "Aktywna wieś": "Jest duże zainteresowanie mieszkańców wioski takimi szkoleniami. Jeżeli Fundacja będzie planować następne kursy dla naszych mieszkańców to chętnych z pewnością u nas nie zabraknie"

Naszemu serwisowi wypada tylko życzyć  "kierowcom z Baborówka" powodzenia na egzaminie i ...szerokiej drogi!

 


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »