Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Odwiedziło nas: 2673 osoby.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

Archiwum komunikatów

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
Wtorek, 17 czerwca 2008
Komunikat nr 30
news

Realizacja autorskiego programu Fundacji Niemiecko-Polskiej „Nadzieja” z Szamotuł „Szwajcarski zegarek” dobiega końca. Ze stu młodych mieszkańców Powiatu Szamotulskiego
uczestniczących w programie aż 93 trwale związało się z rynkiem pracy. „To ogromny sukces Fundacji i potwierdzenie słuszności przyjętych przez nas założeń” – mówi Maciej Adamski, dyrektor projektu.

W sobotę 14 czerwca w Pałacu w Białokoszu odbyło się uroczyste zakończenie programu. Władze Fundacji zaprosiły osoby pracujące przy realizacji „Szwajcarskiego zegarka” i partnerów projektu. Pojawili się także Starosta Szamotulski Paweł Kowzan i Burmistrz Jacek Grabowski. Dyrektor Adamski podsumował 4- letni okres realizacji programu, podziękował partnerom i współpracownikom za ogromne zaangażowanie w pracy na rzecz młodzieży. Podkreślił, że „Szwajcarski zegarek” w wersji szamotulskiej stał się synonimem perfekcji, skuteczności i wielkopolskiego pragmatyzmu: „Zauważono nasz program a jego efekty budzą zainteresowanie. Także w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Nie przeczę, że to może nam pomóc w pozyskiwaniu środków unijnych na nasze nowe programy. Zestaw projektów już złożyliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy”- dodał Maciej Adamski


Wtorek, 17 czerwca 2008
Komunikat nr 29
news

W sobotę 14 czerwca w Pałacu w Białokoszu odbyło się doroczne spotkanie członków Rady i Zarządu Fundacji Niemiecko - Polskiej "Nadzieja".

W obradach władz Fundacji uczestniczyła siedmioosobowa grupa działaczy społecznych z Rhauderfehn reprezentująca stronę niemiecką i dziewięcioosobowa delegacja strony szamotulskiej Fundacji. Przewodniczący Zarządu Edmund Zawadzki przywitał gości i uroczyście otworzył obrady. Dyrektor Maciej Adamski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Fundacji w 2007 roku i zaprezentował Radzie wyniki finansowe za okres rozliczeniowy. Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium Zarządowi. Zgodnie ze statutem organizacji tegoroczne spotkanie wyłonić musiało nowy Zarząd Fundacji na 2-letnią kadencję. Zgodnie z wolą Rady Fundacji skład osobowy pozostał bez zmian – Przewodniczącym Zarządu pozostał Edmund Zawadzki a jego zastępcą Herbert Broich.
Dyrektor Wykonawczy Fundacji M. Adamski przedstawił zebranym projekt działań Fundacji na 2008 rok i zaproponował dyskusję o sensowności dalszego prowadzenia sprzedaży maszyn rolniczych. Rentowność tego typu działań prowadzonych przez Fundację w ostatnich latach drastycznie spadła a utrzymywanie deficytowej (według prognoz) działalności, zdaniem M. Adamskiego, mija się z celem. Zarząd i Rada podjęli także decyzję o organizacji dodatkowego, jesiennego spotkania, które poświęcone będzie wypracowaniu nowych form działań organizacji.


Piątek, 16 maja 2008
Komunikat nr 28

Program "Szwajcarski zegarek" realizowany przez szamotulską Fundację Polsko-Niemiecką "Nadzieja" wywołał spore zainteresowanie wśród posłów i senatorów, członków Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej obu izb parlamentu.

 

W siedzibie Senatu RP 13 maja 2008 roku odbyło się posiedzenie połączonych Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Sejmu i Senatu. Na posiedzenie Komisji zaproszono administratorów ośmiu najciekawszych inicjatyw społecznych realizowanych  ze środków EFS – EQUAL.

Dyrektor Maciej Adamski z Fundacji "Nadzieja": " To dla nas ogromne wyróżnienie. Nasz "Szwajcarski zegarek" znalazł się w gronie najciekawszych i najskuteczniej realizowanych programów społecznych w Polsce. Przez kilkanaście minut wystąpienia miałem okazję zaprezentować nasze osiągnięcia i plany na przyszłość. Bardzo cieszyło mnie, że posłowie i senatorowie dopytywali o szczegóły realizacyjne i możliwości uniwersalizacji programu. Szczególne emocje w parlamentarzystach wzbudziła informacja o skuteczności naszych działań - jednak 93% skuteczności w działaniach społecznych robi wrażenie! Nawet w Senacie RP" 
Członkowie Komisji zadeklarowali daleko idące wsparcie zmierzające do umożliwiania kontynuacji tych najlepszych w kraju przedsięwzięć i kierowania oryginalnych pomysłów do grup społecznych potrzebujących wsparcia.


Wtorek, 29 kwietnia 2008
Komunikat nr 27
news

Skuteczne sposoby pozyskiwania funduszy unijnych, metody efektywnego ich wykorzystania  i proces profesjonalizacji działań w sferze pomocy społecznej  to przewodnie tematy zakończonego  właśnie (24/25.04.2008 roku) w Zakrzewie k/Gniezna  Forum Wielkopolskich   Organizacji Pozarządowych. Organizatorem Forum była Fundacja "Nadzieja" z Szamotuł, administrator projektu "Szwajcarski zegarek".

W spotkaniu udział wzięło kilkadziesiąt wielkopolskich organizacji pozarządowych. Tych, które realizują rozbudowane, skierowane do szerokiego kręgu beneficjentów projekty (Caritas, Markot, Barka, Nadzieja itd) i takie, które pracują z wąskimi grupami podopiecznych. Prezentacje najbardziej interesujących projektów IW EQUAL: "Szwajcarski zegarek", "Ekonomia społeczna w praktyce" czy "Kampania przeciw ubóstwu" i problemy niewielkich organizacji pobudziły dwudniową dyskusję. A tematów nie brakowało: praktyka realizacji i ocena poszczególnych systemów pomocy, skuteczność  projektów, problematyka wpływu administracji samorządowych  na prowadzone działania i współpraca z partnerami. Niezwykle cenne dla uczestników Forum okazały się  praktyczne uwagi dotyczące współpracy na linii samorząd wojewódzki - organizacje pozarządowe Naczelnika Grzegorza Naranowicza z Urzędu Marszałkowskiego i Magdaleny Szerszeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

 


Piątek, 28 marca 2008
Komunikat nr 26

Fundacja Niemiecko-Polska "Nadzieja" realizująca projekt "Szwajcarski zegarek" organizuje w Pałacu w Zakrzewie k/Gniezna 24-25 kwietnia 2008 roku Forum Wielkopolskich Organizacji Pozarządowych.

Głównym tematem spotkania i zapewne ożywionych dyskusji będzie problem finansowania programów w szeroko pojętej sferze pomocy społecznej. Porozmawiamy o rezultatach naszych dotychczasowych działań, ich skuteczności i bezpośredniego wpływu na docelowe grupy beneficjentów a także o sposobach finansowania naszych nowych projektów. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy najprężniej w Wielkopolsce działające organizacje pozarządowe i przedstawicieli instytucji zajmujących się dystrybucją funduszy europejskich.

 

userfiles/file/program konferencji.doc

 

 


Piątek, 29 lutego 2008
Komunikat nr 25

Idea "Szwajcarskiego zegarka" wywołała spore zainteresowanie na Pomorzu. Szczegółowe pytania dotyczące projektu i propozycje współpracy to efekt prezentacji rezultatu wypracowanego w Szamotułach.  

                                                                                                                 Ekipa projektu "Szwajcarski zegarek" wzięła udział w przygotowanej przez Partnerstwo "Praca w posagu" dwudniowej konferencji (26 - 27.02.2008) w Dźwirzynie.  Dyrektor Maciej Adamski przedstawił specjalnie na tą okazję przygotowaną prezentację multimedialną opisującą rezultaty "Szwajcarskiego zegarka". Wystąpienie dyr. Adamskiego wywołało szereg interesujących, szczegółowych pytań i sprowokowało ożywioną dyskusję uczestników konferencji. Imponująca skuteczność programu i nowatorskie, pragmatyczne  podejście do problemu bezrobocia wzbudziło ogromne zainteresowanie. Pojawiły się również konkretne deklaracje podjęcia współpracy. 


Czwartek, 24 stycznia 2008
Komunikat nr 24
news

15 grudnia 2007 roku w Rhauderfehn w Niemczech odbyło się coroczne walne posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Niemiecko – Polskiej „Nadzieja”. Obradom tradycyjnie przewodniczył Przewodniczący Rady Fundacji pan Helmut Collmann. Podczas posiedzenia przeanalizowano i zatwierdzono najważniejsze dokumenty finansowe za rok 2006 i 2007. Dyskutowano także o planach Fundacji na nadchodzące lata.

 

 

sprawozdanie.niemcy


Wtorek, 22 stycznia 2008
Komunikat nr 23
news

Przedstawiciele Projektu „Szwajcarski zegarek” administrowanego przez szamotulską Fundację „Nadzieja” uczestniczyli w styczniowej konferencji „Aktywne wsparcie integracji społecznej i zawodowej” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i Stowarzyszenie Romów w Polsce. W szacownych, prestiżowych wnętrzach Collegium Maius dyrektor Fundacji Maciej Adamski przedstawił gronu naukowców i praktyków zajmujących się problematyką społeczną ideę i rezultaty działań programu „Szwajcarski zegarek”. Spore zainteresowanie uczestników konferencji i sympozjum naukowego „Romowie w procesach globalizacji. Przemiany społeczne i kulturowe” wzbudziła niespotykana w sferze działań społecznych ponad 90% skuteczność programu i oryginalny, uniwersalny pomysł współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Ważną i interesującą dla uczestników spotkania była także część filmowa prezentacji dyrektora Adamskiego, obejmująca problematykę bezpośredniego wpływu „Szwajcarskiego zegarka” na rynek pracy i kondycję lokalnych przedsiębiorców.
Warto również wspomnieć o bezpośrednich rezultatach wizyty szamotulan w Krakowie. Stowarzyszenie Romów w Polsce wyraziło zainteresowanie programem „Szwajcarski zegarek” i zaproponowało Fundacji „Nadzieja” stworzenie wspólnego projektu społecznego realizowanego w środowisku romskim.

 


Środa, 19 grudnia 2007
Komunikat nr 20

Fundacja Niemiecko-Polska "NADZIEJA" przeprowadziła kolejną, zaplanowaną wcześniej akcję kontrolną wśród pracodawców biorących udział w programie "Szwajcarski zegarek". Kontrola dotyczyła 52 podmiotów gospodarczych zatrudniających młodzież - beneficjentów ostatecznych projektu.

Sprawozdanie z kontroli.doc


Środa, 19 grudnia 2007
Komunikat nr 19
news

Współpracująca z Fundacją Niemiecko-Polską „Nadzieja” holenderska organizacja Gemeente Hengelo zaprosiła grupę działaczy społecznych i samorządowych z Szamotuł do odwiedzenia i poznania działań projektu Couleur Twente Hengelo.
Szamotulska ekipa, w której skład weszli: Radni Karolina Borowczak i Przemysław Fąferek, Iwona Lembicz-Kwatera z OPS, Leszek Kijewski z CIS i Kamila Wołyńska z Fundacji „Nadzieja” przez trzy sierpniowe dni zapoznawała się z ideą i sposobami realizacji oryginalnego projektu społecznego, skierowanego do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Spotkania z uczestnikami projektu, konsultacje z kadrą pedagogiczną i rozmowy z samorządowcami uzmysłowiły szamotulanom różnice w podejściu do problematyki osób niepełnosprawnych w obu krajach. Naszej delegacji zaimponowało oryginalne i profesjonalne podejście do tej jakże trudnej materii i poziom środków, przeznaczonych na te działania. Kwota 24 tysięcy euro rocznie na jednego beneficjenta pobudza wyobraźnię ale „bez takich pieniędzy też można sporo zrobić – najważniejszy jest pomysł!”- mówią członkowie szamotulskiej delegacji.

Sprawozdanie z wyjazdu.doc


Środa, 19 grudnia 2007
Komunikat nr 18
news

W gdańskim hotelu Novotel Marina w końcu września (20-21.09.2007) odbyła się ogólnopolska konferencja „Środki unijne i organizacje pozarządowe w walce z bezrobociem – prawdy i mity”. Organizatorzy spotkania: Fundacja Niemiecko-Polską „Nadzieja” z Szamotuł, administrator projektu „Szwajcarski zegarek” i  Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej w Barcinie, administrator projektu „Wstań, unieś głowę” zaprosili do udziału grupę wpływowych samorządowców i przygotowali interesujący, zróżnicowany program spotkania. 

Konferencja 08_07.doc


Wtorek, 18 grudnia 2007
Komunikat nr 15
news

W niedzielę 4 listopada 2007 roku w niemieckim Kassel   podsumowano 3 letni okres współpracy ponadnarodowej organizacji pozarządowych prowadzących działania w sferze społecznej. Współpraca, realizowana w ramach programu EQUAL TALE miała na celu wypracowanie optymalnych, skutecznych metod pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Na seminarium pojawili się przedstawiciele gospodarzy, partnerstw z Holandii, Hiszpanii i zarządzającej projektem "Szwajcarski zegarek" Fundacji "Nadzieja" z Szamotuł. 

 

Sprawozdanie - Kassel, listopad 2007.doc


Środa, 20 czerwca 2007
Komunikat nr 11

Szanowni Państwo,

Prawie setka beneficjentów programu "Szwajcarski zegarek" rozpoczęła końcowe egzaminy w prowadzonej przez Fundację Niemiecko-Polską "Nadzieja" policealnej szkole. Egzaminy kończą dwuletni cykl nauki, po którym młodzi ludzie z terenu Powiatu Szamotulskiego zdobędą tytuł technika w wybranych specjalnościach. Nie tylko tytuł - również stałą pracę w lokalnych przedsiębiorstwach. Takie właśnie założenia przyjęła Fundacja realizując autorski program "Szwajcarski zegarek" - zapewnienie beneficjentom pracy przez 36 miesięcy z jednoczesnym szkoleniem w wybranym przez młodzież i przedsiębiorców zawodzie. Sesja egzaminacyjna zakończy się okolicznościową imprezą 30 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.


Poniedziałek, 11 czerwca 2007
Komunikat nr 10

Szanowni Państwo,

30 maja 2007r. Fundacja zorganizowała w Poznaniu konferencję nt. "System wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Więcej o konferencji w załączniku.
Informacja o konferencji dniu 30 maja 2007r. nt.. "System wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Sobota, 2 czerwca 2007
Komunikat nr 9

Szanowni Państwo,

w dniach 22-26 maja 2007r. sześciu przedstawicieli naszego Partnerstwa wzięło udział w spotkaniu ponadnarodowym w Murcji w Hiszpanii. W załączniku przedstawiamy sprawozdania z konferencji.
Sprawozdanie ze spotkania partnerów ponadnarodowych w ramach projektu TALE

 


Poniedziałek, 14 maja 2007
Komunikat nr 8

Szanowni Państwo,

od marca 2007r. pełnomocnik Fundacji ds. zatrudnienia beneficjentów rozpoczął kolejną serię kontroli w zakładach pracy zatrudnionych uczestników projektu. Cele i założenia przedstawiamy w załączniku.
Cele i założenia kontroli realizowanych na wiosnę 2007 r.


Wtorek, 8 maja 2007
Komunikat nr 7

Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy informacje o współpracy ponadnarodowej powadzonej przez nasze Partnerstwo w ramach projektu "Szwajcarski zegarek".
Współpraca ponadnarodowa


Wtorek, 8 maja 2007
Komunikat nr 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy sprawozdanie z kontroli w zakładach pracy zatrudniających uczestników projektu "Szwajcarski zegarek" przeprowadzonych od września 2006 r. do stycznia 2007r.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych od września 2006 r. do stycznia 2007r. (.doc)


Poniedziałek, 7 maja 2007
Komunikat nr 5

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 06.08.2007 r. do 14.08.2007 r. z powodu przerwy urlopowej biuro Fundacji będzie nieczynne.


Poniedziałek, 7 maja 2007
Komunikat nr 4

Szanowni Państwo,

Pracodawcy uczestników projektu "Szwajcarski zegarek"
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 5 p.1 zawartej między nami umowy o współpracy i zasadach refundacji czerwiec 2007r. to ostatni miesiąc, za który Fundacja dokona zwrotu wynagrodzeń uczestników "Szwajcarskiego zegarka" w wysokości ustalonej w umowie.
Proszę w związku z tym aby najdalej do 31 lipca br. złożyć w Fundacji komplet dokumentów uprawniających do dokonania refundacji za czerwiec i poprzednie miesiące. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą mogły zostać przyjęte, ponieważ na początku sierpnia wysyłamy do naszej Instytucji Zarządzającej komplet dokumentacji rozliczającej otrzymaną dotację.


Poniedziałek, 30 kwietnia 2007
Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją od 01.01.2007r. deklaracji PIT-4 począwszy od 2007 roku płatnicy będą przekazywać do US tylko kwoty pobranych zaliczek na podatek. (Raz do roku trzeba będzie sporządzić deklarację i złożyć ją w US, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.) W związku z powyższym od 01.01.2007 zmianie ulega dokumentowanie wydatku na podatek od osób fizycznych. Udokumentować i rozliczać to można dołączając przelew do Urzędu Skarbowego i oświadczenie (oświadczenie do US znajdujące się w komunikacie nr 1).


Poniedziałek, 30 kwietnia 2007
Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

za wydatek kwalifikowany oprócz kwoty netto najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2005, czyli w dniu podpisania umowy o współpracy oraz o zasadach refundacji kosztów nowo utworzonych miejsc pracy uważa się również:

  1. składkę ZUS (w skład której wchodzi: składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącona z listy płac; składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe płacona przez płatnika składek ; oraz FP i FGŚP)
  2. zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. składkę PZU lub innego rodzaju ubezpieczenia,
  4. Pracowniczą Kasę Zapomogowo -Pożyczkową

Poniedziałek, 30 kwietnia 2007
Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę dokumentów oraz druki oświadczeń, które powinny być załączone do dokumentów stanowiących podstawę refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Państwa w ramach programu "Szwajcarski zegarek".


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »