Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Odwiedziło nas: 2673 osoby.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

Archiwum komunikatów

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
Środa, 19 grudnia 2007
Komunikat nr 18
news

W gdańskim hotelu Novotel Marina w końcu września (20-21.09.2007) odbyła się ogólnopolska konferencja „Środki unijne i organizacje pozarządowe w walce z bezrobociem – prawdy i mity”. Organizatorzy spotkania: Fundacja Niemiecko-Polską „Nadzieja” z Szamotuł, administrator projektu „Szwajcarski zegarek” i  Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej w Barcinie, administrator projektu „Wstań, unieś głowę” zaprosili do udziału grupę wpływowych samorządowców i przygotowali interesujący, zróżnicowany program spotkania. 

Konferencja 08_07.doc


Wtorek, 18 grudnia 2007
Komunikat nr 15
news

W niedzielę 4 listopada 2007 roku w niemieckim Kassel   podsumowano 3 letni okres współpracy ponadnarodowej organizacji pozarządowych prowadzących działania w sferze społecznej. Współpraca, realizowana w ramach programu EQUAL TALE miała na celu wypracowanie optymalnych, skutecznych metod pomocy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Na seminarium pojawili się przedstawiciele gospodarzy, partnerstw z Holandii, Hiszpanii i zarządzającej projektem "Szwajcarski zegarek" Fundacji "Nadzieja" z Szamotuł. 

 

Sprawozdanie - Kassel, listopad 2007.doc


Środa, 20 czerwca 2007
Komunikat nr 11

Szanowni Państwo,

Prawie setka beneficjentów programu "Szwajcarski zegarek" rozpoczęła końcowe egzaminy w prowadzonej przez Fundację Niemiecko-Polską "Nadzieja" policealnej szkole. Egzaminy kończą dwuletni cykl nauki, po którym młodzi ludzie z terenu Powiatu Szamotulskiego zdobędą tytuł technika w wybranych specjalnościach. Nie tylko tytuł - również stałą pracę w lokalnych przedsiębiorstwach. Takie właśnie założenia przyjęła Fundacja realizując autorski program "Szwajcarski zegarek" - zapewnienie beneficjentom pracy przez 36 miesięcy z jednoczesnym szkoleniem w wybranym przez młodzież i przedsiębiorców zawodzie. Sesja egzaminacyjna zakończy się okolicznościową imprezą 30 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.


Poniedziałek, 11 czerwca 2007
Komunikat nr 10

Szanowni Państwo,

30 maja 2007r. Fundacja zorganizowała w Poznaniu konferencję nt. "System wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Więcej o konferencji w załączniku.
Informacja o konferencji dniu 30 maja 2007r. nt.. "System wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Sobota, 2 czerwca 2007
Komunikat nr 9

Szanowni Państwo,

w dniach 22-26 maja 2007r. sześciu przedstawicieli naszego Partnerstwa wzięło udział w spotkaniu ponadnarodowym w Murcji w Hiszpanii. W załączniku przedstawiamy sprawozdania z konferencji.
Sprawozdanie ze spotkania partnerów ponadnarodowych w ramach projektu TALE

 


Poniedziałek, 14 maja 2007
Komunikat nr 8

Szanowni Państwo,

od marca 2007r. pełnomocnik Fundacji ds. zatrudnienia beneficjentów rozpoczął kolejną serię kontroli w zakładach pracy zatrudnionych uczestników projektu. Cele i założenia przedstawiamy w załączniku.
Cele i założenia kontroli realizowanych na wiosnę 2007 r.


Wtorek, 8 maja 2007
Komunikat nr 7

Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy informacje o współpracy ponadnarodowej powadzonej przez nasze Partnerstwo w ramach projektu "Szwajcarski zegarek".
Współpraca ponadnarodowa


Wtorek, 8 maja 2007
Komunikat nr 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy sprawozdanie z kontroli w zakładach pracy zatrudniających uczestników projektu "Szwajcarski zegarek" przeprowadzonych od września 2006 r. do stycznia 2007r.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych od września 2006 r. do stycznia 2007r. (.doc)


Poniedziałek, 7 maja 2007
Komunikat nr 5

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 06.08.2007 r. do 14.08.2007 r. z powodu przerwy urlopowej biuro Fundacji będzie nieczynne.


Poniedziałek, 7 maja 2007
Komunikat nr 4

Szanowni Państwo,

Pracodawcy uczestników projektu "Szwajcarski zegarek"
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 5 p.1 zawartej między nami umowy o współpracy i zasadach refundacji czerwiec 2007r. to ostatni miesiąc, za który Fundacja dokona zwrotu wynagrodzeń uczestników "Szwajcarskiego zegarka" w wysokości ustalonej w umowie.
Proszę w związku z tym aby najdalej do 31 lipca br. złożyć w Fundacji komplet dokumentów uprawniających do dokonania refundacji za czerwiec i poprzednie miesiące. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą mogły zostać przyjęte, ponieważ na początku sierpnia wysyłamy do naszej Instytucji Zarządzającej komplet dokumentacji rozliczającej otrzymaną dotację.


Poniedziałek, 30 kwietnia 2007
Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją od 01.01.2007r. deklaracji PIT-4 począwszy od 2007 roku płatnicy będą przekazywać do US tylko kwoty pobranych zaliczek na podatek. (Raz do roku trzeba będzie sporządzić deklarację i złożyć ją w US, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.) W związku z powyższym od 01.01.2007 zmianie ulega dokumentowanie wydatku na podatek od osób fizycznych. Udokumentować i rozliczać to można dołączając przelew do Urzędu Skarbowego i oświadczenie (oświadczenie do US znajdujące się w komunikacie nr 1).


Poniedziałek, 30 kwietnia 2007
Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

za wydatek kwalifikowany oprócz kwoty netto najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2005, czyli w dniu podpisania umowy o współpracy oraz o zasadach refundacji kosztów nowo utworzonych miejsc pracy uważa się również:

  1. składkę ZUS (w skład której wchodzi: składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącona z listy płac; składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe płacona przez płatnika składek ; oraz FP i FGŚP)
  2. zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. składkę PZU lub innego rodzaju ubezpieczenia,
  4. Pracowniczą Kasę Zapomogowo -Pożyczkową

Poniedziałek, 30 kwietnia 2007
Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę dokumentów oraz druki oświadczeń, które powinny być załączone do dokumentów stanowiących podstawę refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Państwa w ramach programu "Szwajcarski zegarek".


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »