Today is Sunday, 29th May 2022, name day: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Unique visits: 1517.
German - Polish
Foundation
 

Previous News

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
Środa, 19th December 2007
The conference in Gdańsk
news

At the end of September, in the Novotel Marina hotel in Gdańsk, the all-Polish conference on the "European Union means and the non governmental organizations in the fight against the unemployment - the truths and the myths".

The meeting organizers: the German - Polish "Hope" Foundation from Szamotuły, the "Swiss Watch" project administrator and the Social Self-help Association in Barcin, the "Stand up, lift your head" project administrator invited a group of influential administrative authorities and prepared an interesting and diverse agenda.


Tuesday, 18th December 2007
THE VISIT IN KASSEL
news

In November, 4th 2007 in Kassel, Germany, three-year-period of the Transnational cooperation of the non governmental organizations conducting the social activities was summarized.

The cooperation, realized within the EQUAL TALE project was supposed to work out most favorable, effective methods of helping the young people with the social exclusion problems. Representatives of the hosts, the partnerships for the Netherlands, Spain and the German - Polish "Hope" Foundation administrating the "Swiss Watch" project arrived for the conference.


Środa, 20th June 2007
News No. 11
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

Prawie setka beneficjentów programu "Szwajcarski zegarek" rozpoczęła końcowe egzaminy w prowadzonej przez Fundację Niemiecko-Polską "Nadzieja" policealnej szkole. Egzaminy kończą dwuletni cykl nauki, po którym młodzi ludzie z terenu Powiatu Szamotulskiego zdobędą tytuł technika w wybranych specjalnościach. Nie tylko tytuł - również stałą pracę w lokalnych przedsiębiorstwach. Takie właśnie założenia przyjęła Fundacja realizując autorski program "Szwajcarski zegarek" - zapewnienie beneficjentom pracy przez 36 miesięcy z jednoczesnym szkoleniem w wybranym przez młodzież i przedsiębiorców zawodzie. Sesja egzaminacyjna zakończy się okolicznościową imprezą 30 czerwca w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.


Poniedziałek, 11th June 2007
News No. 10
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

30 maja 2007r. Fundacja zorganizowała w Poznaniu konferencję nt. "System wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Więcej o konferencji w załączniku.
Informacja o konferencji dniu 30 maja 2007r. nt.. "System wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"


Saturday, 2th June 2007
News No. 9
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

w dniach 22-26 maja 2007r. sześciu przedstawicieli naszego Partnerstwa wzięło udział w spotkaniu ponadnarodowym w Murcji w Hiszpanii. W załączniku przedstawiamy sprawozdania z konferencji.
Sprawozdanie ze spotkania partnerów ponadnarodowych w ramach projektu TALE

 


Poniedziałek, 14th May 2007
News No. 8
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

od marca 2007r. pełnomocnik Fundacji ds. zatrudnienia beneficjentów rozpoczął kolejną serię kontroli w zakładach pracy zatrudnionych uczestników projektu. Cele i założenia przedstawiamy w załączniku.
Cele i założenia kontroli realizowanych na wiosnę 2007 r.


Tuesday, 8th May 2007
News No. 7
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy informacje o współpracy ponadnarodowej powadzonej przez nasze Partnerstwo w ramach projektu "Szwajcarski zegarek".
Współpraca ponadnarodowa


Tuesday, 8th May 2007
News No. 6
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

w załączniku przedstawiamy sprawozdanie z kontroli w zakładach pracy zatrudniających uczestników projektu "Szwajcarski zegarek" przeprowadzonych od września 2006 r. do stycznia 2007r.
Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych od września 2006 r. do stycznia 2007r. (.doc)


Poniedziałek, 7th May 2007
News No. 5
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 06.08.2007 r. do 14.08.2007 r. z powodu przerwy urlopowej biuro Fundacji będzie nieczynne.


Poniedziałek, 7th May 2007
News No. 4
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

Pracodawcy uczestników projektu "Szwajcarski zegarek"
Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 5 p.1 zawartej między nami umowy o współpracy i zasadach refundacji czerwiec 2007r. to ostatni miesiąc, za który Fundacja dokona zwrotu wynagrodzeń uczestników "Szwajcarskiego zegarka" w wysokości ustalonej w umowie.
Proszę w związku z tym aby najdalej do 31 lipca br. złożyć w Fundacji komplet dokumentów uprawniających do dokonania refundacji za czerwiec i poprzednie miesiące. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą mogły zostać przyjęte, ponieważ na początku sierpnia wysyłamy do naszej Instytucji Zarządzającej komplet dokumentacji rozliczającej otrzymaną dotację.


Poniedziałek, 30th April 2007
News No. 3
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją od 01.01.2007r. deklaracji PIT-4 począwszy od 2007 roku płatnicy będą przekazywać do US tylko kwoty pobranych zaliczek na podatek. (Raz do roku trzeba będzie sporządzić deklarację i złożyć ją w US, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.) W związku z powyższym od 01.01.2007 zmianie ulega dokumentowanie wydatku na podatek od osób fizycznych. Udokumentować i rozliczać to można dołączając przelew do Urzędu Skarbowego i oświadczenie (oświadczenie do US znajdujące się w komunikacie nr 1).


Poniedziałek, 30th April 2007
News No. 2
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

za wydatek kwalifikowany oprócz kwoty netto najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2005, czyli w dniu podpisania umowy o współpracy oraz o zasadach refundacji kosztów nowo utworzonych miejsc pracy uważa się również:

  1. składkę ZUS (w skład której wchodzi: składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącona z listy płac; składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe płacona przez płatnika składek ; oraz FP i FGŚP)
  2. zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. składkę PZU lub innego rodzaju ubezpieczenia,
  4. Pracowniczą Kasę Zapomogowo -Pożyczkową

Poniedziałek, 30th April 2007
News No. 1
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę dokumentów oraz druki oświadczeń, które powinny być załączone do dokumentów stanowiących podstawę refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Państwa w ramach programu "Szwajcarski zegarek".


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

 
Swiss Watch
Project
 
Active Village
Project
 

log in »