Today is Sunday, 29th May 2022, name day: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Unique visits: 1517.
German - Polish
Foundation
 

Previous News

| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
Poniedziałek, 30th April 2007
News No. 3
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

w związku z likwidacją od 01.01.2007r. deklaracji PIT-4 począwszy od 2007 roku płatnicy będą przekazywać do US tylko kwoty pobranych zaliczek na podatek. (Raz do roku trzeba będzie sporządzić deklarację i złożyć ją w US, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.) W związku z powyższym od 01.01.2007 zmianie ulega dokumentowanie wydatku na podatek od osób fizycznych. Udokumentować i rozliczać to można dołączając przelew do Urzędu Skarbowego i oświadczenie (oświadczenie do US znajdujące się w komunikacie nr 1).


Poniedziałek, 30th April 2007
News No. 2
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

za wydatek kwalifikowany oprócz kwoty netto najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2005, czyli w dniu podpisania umowy o współpracy oraz o zasadach refundacji kosztów nowo utworzonych miejsc pracy uważa się również:

  1. składkę ZUS (w skład której wchodzi: składka na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne potrącona z listy płac; składka na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i wypadkowe płacona przez płatnika składek ; oraz FP i FGŚP)
  2. zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. składkę PZU lub innego rodzaju ubezpieczenia,
  4. Pracowniczą Kasę Zapomogowo -Pożyczkową

Poniedziałek, 30th April 2007
News No. 1
Translation still in progress...

Szanowni Państwo,

przedstawiamy listę dokumentów oraz druki oświadczeń, które powinny być załączone do dokumentów stanowiących podstawę refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Państwa w ramach programu "Szwajcarski zegarek".


| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |

 
Swiss Watch
Project
 
Active Village
Project
 

log in »