Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Odwiedziło nas: 2673 osoby.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Fundacja Niemiecko - Polska "Nadzieja" powstała 01 maja 1993r. Jej założyciele to grupa polskich i niemieckich wolontariuszy z Szamotuł oraz niewielkiego miasteczka Rhauderfehn w powiecie Leer w północno - zachodniej części Dolnej Saksonii. Kluczową rolę w utworzeniu Fundacji odegrały dwie osoby: Herbert Broich - były burmistrz Rhauderfehn oraz śp. Jerzy Bukowski - były naczelnik miasta i gminy Szamotuły. Znajomość, a w zasadzie przyjaźń tych dwóch zasłużonych osób rozpoczęła się jeszcze w latach stanu wojennego w Polsce, kiedy to obydwaj z wielkim poświęceniem organizowali pomoc materialną dla Domów Dziecka z Szamotuł, Otorowa i Lipnicy.

Przemiany demokratyczne w Polsce z początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia sprzyjały sformalizowaniu działań ówczesnych wolontariuszy. Postanowiono wówczas powołać do życia Fundację Niemiecko - Polska "Nadzieja" w Szamotułach. Od dnia założenia do dziś siedzibą Fundacji jest tzw. Dom Chłopa przy ul. 3 Maja 12. Główne cele jakie postawiła przed sobą nowo powołana organizacja, to:

  1. kształcenie i dalsze doskonalenie młodzieży i osób bezrobotnych,
  2. organizowanie kształcenia zawodowego, praktyk, pracy socjalnej z młodzieżą w środowisku pracy,
  3. pomoc dla polskich zakładów rolniczych,
  4. organizowanie spotkań i wymiany pomiędzy młodzieżą polską a niemiecką,
  5. realizowanie celów zawartych w "Układzie o dobrych stosunkach sąsiedzkich i przyjaznej współpracy pomiędzy Republiką Federalną Niemiec i Rzeczypospolitą Polską" zawartym w czerwcu 1991 r.

Powołano również pierwsze władze Fundacji. W skład Rady z polskiej strony weszły następujące osoby: Jacek Grabowski jako z-ca Przewodniczącego Rady (Przewodniczącym Rady jest pan Helmut Collmann z Niemiec) oraz Maciej Adamski, Mirosław Konenc, Józef Kuźlan i Bogdan Starzecki. Pierwszy Zarząd Fundacji utworzyli: Józef Kaczan (Przewodniczący Zarządu), Maria Górna, Maciej Galus, Tadeusz Niparko, Stanisław Żuromski i Edmund Zawadzki. W ciągu minionych lat w składzie władz Fundacji, szczególnie w Zarządzie, następowały wielokrotne zmiany. Funkcję Przewodniczącego Zarządu po panu Kaczanie pełnił pan Stanisław Żuromski a następnie (do dziś) pan Edmund Zawadzki. Aktualny skład władz Fundacji znaleźć można na naszej stronie głównej www.

Pierwszym Dyrektorem Wykonawczym Fundacji został pan Jerzy Bukowski. Po jego śmierci, w październiku 1996r., funkcję tę powierzono Czesławowi Mańczakowi, ówczesnemu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotułach. Po powołaniu pana Mańczka na stanowisko Wicestarosty Szamotulskiego okresowo obowiązki te pełnił Pan Edmund Zawadzki. W listopadzie 2003r. powierzono funkcję dyrektora panu Maciejowi Adamskiemu, pracującemu wówczas w Kuratorium Oświaty w Poznaniu na stanowisku Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego.

Od pierwszych miesięcy swego istnienia Fundacja intensywnie rozpoczęła realizację swych statutowych zadań. Już w pierwszym roku swego istnienia powołano w ramach jej struktury Centrum Edukacyjne, zajmujące się kształceniem młodzieży i dorosłych w formie szkoły policealnej oraz kształcenia kursowego. Centrum posiada odpowiednie rekomendacje i zezwolenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty raz Starosty Szamotulskiego i posiada status szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej. Do dnia dzisiejszego Centrum Edukacyjne naszej Fundacji wykształciło i wyposażyło w nowe kwalifikacje blisko tysiąc osób, z których znakomita większość znalazła stałe zatrudnienie w lokalnych zakładach pracy.

Począwszy od 2002 roku Fundacja podejmuje udane próby pozyskania dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej. Pierwszym projektem przeprowadzonym ze wsparciem UE były praktyki zawodowe w Niemczech 12 uczniów Centrum Edukacyjnego. Autorem i kierownikiem tego projektu, realizowanego z pomocą programu Leonardo da Vinci, był pan Czesław Mańczak. Obecnie - od 2004r. - Fundacja realizuje projekt "Szwajcarski zegarek" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Więcej o tym projekcie dowiedzieć można się dowiedzieć korzystając z menu na stronie głównej.

Realizując swój statutowy cel Fundacja wspiera rozwój lokalnego rolnictwa. Warsztaty remontowe (AKSR) prowadzone przez naszych niemieckich partnerów z Rhauderfehn zajmują się skupem oraz remontem używanych maszyn rolniczych. Są one transportowane do Polski i sprzedawane polskim rolnikom po bardzo konkurencyjnych cenach. Ta forma działalności Fundacji zyskała szczególne uznanie wśród wielkopolskich rolników. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie głównej.

Począwszy od drugiej połowy roku 2007 Fundacja zamierza znacznie rozszerzyć zakres swej działalności, głównie w zakresie wspierania osób mających trudności z trwałym funkcjonowaniem na rynku pracy. W tym celu przygotowywanych jest szereg projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ich realizacja trwać będzie do roku 2013


 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »