Dzisiaj jest czwartek, 30 marca 2023, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Odwiedziło nas: 2675 osób.
Fundacja
Niemiecko - Polska
 

Informacje o projekcie "Szwajcarski zegarek"

W listopadzie 2004r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na realizację projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski. Spośród ponad ośmiuset zgłoszonych ofert wybrano 107 propozycji, które są obecnie realizowane na terenie całego kraju. Ich realizatorami są Partnerstwa składające się z wielu podmiotów, głównie z instytucji samorządowych, organizacji pożytku publicznego oraz firm i organizacji prywatnych. Łączny budżet wszystkich realizowanych obecnie projektów to ponad 190 milionów Euro. Równolegle z działaniami prowadzonymi w Polsce podobne konkursy przeprowadzono we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Głównym celem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest wypracowanie oraz upowszechnienie na poziomie krajowym i wspólnotowym innowacyjnych, eksperymentalnych rozwiązań problemu szeroko pojętej dyskryminacji na rynku pracy. Temat A, w którym zgłosiła swój projekt Fundacja Niemiecko - Polska "Nadzieja" - ułatwianie wchodzenia lub powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją celem tworzenia rynku pracy otwartego dla wszystkich - to przede wszystkim szukanie pomysłu na możliwie skuteczne i trwałe wprowadzenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, poważnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja "Nadzieja" zwróciła się w kierunku bezrobotnej młodzieży do lat 25. To blisko 30% ogółu bezrobotnych w powiecie szamotulskim. Uznaliśmy, że aby wyrwać te osoby z kręgu ubóstwa, bierności i postawy wyłącznie roszczeniowej należy je równocześnie poddać trojakiemu oddziaływaniu. Tak więc, od 1 września 2005r., po przeprowadzeniu wnikliwych badań wyłoniliśmy stu osobową grupę bezrobotnej młodzieży, która jednocześnie podjęła pracę zawodową, kształcenie zawodowe zgodne z profilem rozpoczętej pracy oraz rozpoczęła udział w kursie psychologicznego wsparcia, którego celem jest wyposażenie ich w umiejętności pozwalające na samodzielne i skuteczne poruszanie się na rynku pracy.

Zgodnie z założeniami IW EQUAL projekt realizowany jest w układzie partnerskim. Do współpracy udało nam się pozyskać Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Pracy Socjalnej, zawiązując Partnerstwo "Szwajcarski zegarek". Na realizację tego projektu Partnerstwo otrzymało ponad cztery i pół miliona złotych.

Partnerstwo w ramach EQUAL to również obowiązek współpracy ponadnarodowej. "Szwajcarski zegarek" nawiązał kontakt i zawarł umowę partnerską pn. "TALE" z organizacjami rozwiązującymi podobne problemy w Hiszpanii, Niemczech i Holandii. Cykliczne spotkania robocze i wymiana doświadczeń mają na celu wypracowanie modelu ograniczania zagrożenia wykluczeniem społecznym ludzi młodych. Efekty tej współpracy zostaną zaprezentowane podczas konferencji międzynarodowej w grudniu 2007r. w Berlinie a także zostaną udokumentowane na filmie DVD oraz w opracowaniach pisemnych.


 
Projekt
Szwajcarski Zegarek
 
Projekt
Aktywna Wieś
 

zaloguj »